Цени


Ценовата политика на счетоводна компания Дестини е гъвкава, отворена към клиента и е съобразена с неговите индивидуални потребности. Ние предлагаме набор от услуги, всеки от които, има своя характеристика и минимална цена. Стойността на предлаганите услуги се определя индивидуално за всеки клиент, в зависимост от дейността на компанията, документооборота, наличие на регистрация по ЗДДС, брой осигурени лица и други специфични критерии, например:

 • брой обекти, в които дружеството осъществява дейността си

 • дружества подлежащи на задължителен финансов одит

 • наличие на внос, износ, както и сделки със страни от Европейския съюз

 • специфичните изисквания на клиента и др.

И за да сме максимално прецизни в цените на услугите, които ви предлагаме сме направили тази ценова форма с която също така ще ви спестим и време!

 

  Лични Данни

  Фирмени Данни

  Вид дейност*:

  УслугиТърговияПроизводствоДруга

  *Запитвания без попълнени лични данни няма да бъдат разгледани. Полетата означени със * са задължителни.

  Основна Дейност

  Регистрация по ЗДДС:

  ДаНе

  Сделки със страни от ЕО:

  ДаНе

  Сделки със страни, извън ЕО:

  ДаНе

  Задължение за отчитане по МСФО:

  ДаНе

  Месечни показатели: Интрастат

  Поддържате ли складови наличности със стоки :

  ДаНе

  Използвате ли складова програма:

  ДаНе

  Брой персонал

  Необходими услуги

  Моля, отметнете услуги:

  Счетоводно обслужване
  Обработка на заплати
  Консултации
  Изготвяне на индивидуални отчети по Ваша форма
  Събиране на документи
  On-line банкиране
  Издаване на фактури