Еднократни Услуги

Други услуги извън абонаментните ни планове

 Цялостна услуга свързана със заверка на осигурителни книжки

  • Подаване на декларация Окд-5 – „Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице“
  • Подаване на декларация Образец 1 – „Данни за осигуреното лице“ – за стари периоди, нови, корекции, заличаване;
  • Заверки на периоди и преди 1997 г., при налична документация;

 Услугите за физически или юридически лица без договор за абонаментно счетоводство.

  • Годишно данъчно и счетоводно приключване, съгласно националното законодателство;
  • Изготвяне на данъчни декларации на физически юридически лица;
  • Изготвяне на Годишен финансов отчет – Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за паричните потоци, Отчет за собствения капитал и Приложения съгласно счетоводното законодателство;
  • Изготвяне на платежни документи за дължимите данъци и такси;
  • Счетоводни, данъчни и осигурителни консултации;

Имате нужда от друга услуга? Попитай ни +359 2 858 1909