Цени

Ценовата политика на счетоводна компания Дестини е гъвкава, отворена към клиента и е съобразена с неговите индивидуални потребности. Ние предлагаме набор от услуги, всеки от които, има своя характеристика и минимална цена. Стойността на предлаганите услуги се определя индивидуално за всеки клиент, в зависимост от дейността на компанията, документооборота, наличие на регистрация по ЗДДС, брой осигурени лица и други специфични критерии, например:


  • брой обекти, в които дружеството осъществява дейността си

  • дружества подлежащи на задължителен финансов одит

  • наличие на внос, износ, както и сделки със страни от Европейския съюз

  • специфичните изисквания на клиента и др.